Tečaj Talijanskog jezika

04. veljače 2016.

Talijanski jezik uči se u ugodnoj atmosferi. Dobar posao draga djeco!

 

18. siječnja 2016.

Otvaraju se prijave za tečaj za talijanskog jezika za odrasle u Zajednici Talijana Dante Moslavina. Molimo sve zainteresirane da nam na email adresu info@zt-dante-moslavina.hr  pošalju slijedeće informacije: ime, prezime, datum rođenja, telefonski kontakt te da navedu činjenicu pripadaju li talijanskoj nacionalnoj manjini odnosno jesu li članovi Zajednice. Prednost će imati osobe talijanske nacionalne pripadnosti te aktivni članovi Zajednice.

18. siječnja 2016.

Tečaj talijanskog jezika za djecu počinje 2.2.2016. Za vrtićku skupinu u 17:00 sati, a za školarce u 18:00. Vidimo se!