Zajednica Talijana - Dante - Moslavina

Skraćeni naziv: ZT - Dante - Moslavina
Adresa: Kutina, Andrije Hebranga 13
 +385 44 682 039
 +385 44 682 039
 info@zt-dante-moslavina.hr

Registarski broj: 03000495
OIB: 62329019973
Vrsta: Neprofitna udruga
Osnovana: 1988.
Žiro račun: HR05 2340 0091 1001 81511 (PBZ)

Predsjednica: Marieta Di Gallo
Zamjenik predsjednice: Antun Di Gallo
Tajnik: Dario Ferreri